Van en uit de kerkenraad

De commissies gebouwen en Johanneskerk 500 zijn een vast aandachtspunt tijdens de kerkenraadsvergadering. Het zijn vooral voortgangsrapportages. Met betrekking tot het gebied waaronder de Johanneskerk valt, is de burgerlijke gemeente bezig met de herziening van het bestemmingplan Laren Centrum. Wij hebben de gemeente Laren schriftelijk verzocht om zoveel mogelijk ruimte te laten voor eventuele plannen van onze kerkelijke gemeente.

De kerkenraad wil graag vasthouden aan een jaarlijkse bezinningsdag. Meestal vindt dit plaats in de eerste helft van het jaar, maar door een volle agenda is besloten dit nu te organiseren in het najaar. Het thema van de bezinningsdag wordt gekoppeld aan de startzondag.

Bij het begin van de kerkenraadsvergadering van 22 januari is er een meditatieve inleiding gehouden door Job de Bruijn naar aanleiding van de Nashville verklaring. Onze gemeente heeft zich snel uitgesproken tegen de Nashville verklaring en misschien minstens zo belangrijk hebben wij ons uitgesproken over dat wij de geaardheid van de mens zien als deel van Gods schepping.

De werkgroep communicatie heeft een interessant voorstel gedaan om voor de Johanneskerk een aparte website te bouwen. Dit kan de exploitatie en kwaliteit van het kerkgebouw ten goede komen.

Martin Noordzij