Van en uit de kerkenraad

De gemeente Laren heeft een Voorontwerpbestemmingsplan Centrum gepubliceerd. Wij hebben daar een reactie op gegeven en op 19 maart worden de inspraakreacties in een openbare vergadering besproken op het raadhuis. Uiteraard zijn wij daarbij aanwezig om uit de eerste hand de reacties te vernemen.

De gemeente Eemnes heeft een initiatief genaamd Schuldhulpmaatje gelanceerd. De lokale kerken hebben hier al ervaring mee en het is waardevol dat de gemeente Eemnes dit financieel en bestuurlijk wil helpen te versterken. De kerkenraad heeft enthousiast goedkeuring gegeven aan een voorstel van de diaconie om een intentieverklaring hierover te ondertekenen. Bij voldoende steun van onder meer de andere kerken in Eemnes kan dit ook een belangrijke schakel worden in de zorg voor elkaar.

Sinds 1 januari 2019 is Frans Hagens binnen onze gemeente de functionaris gegevensbescherming. In de praktijk is het vaak lastig om privacy en omzien naar elkaar goed te combineren. Dan is het fijn dat je een beroep kunt doen op de deskundigheid van Frans.

Martin Noordzij