Vanuit de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een goed georganiseerde en gezellige afscheidsbijeenkomst van Ds. De Bruijn. ’s Morgens werd de afscheidsdienst druk bezocht en ook in de middag waren er veel mensen naar de Ontmoetingskerk gekomen om Job te bedanken en gedag te zeggen. De kerkenraad is vol lof en waardering voor de afscheidscommissie die dit allemaal heeft georganiseerd!

Vanaf 1 juni is een van onze gastpredikanten, ds. Gert Landman voor 10 uur per week verbonden aan onze kerk voor pastorale zaken. We zijn dankbaar en blij dat ds. Landman deze taak op zich wil nemen. Er breekt een nieuwe periode voor de PGLE aan, een periode waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat het omzien naar elkaar via de predikant verloopt. We zullen als gemeente hier een weg in moeten vinden. Als eerste aanspreekpunt voor pastorale zaken zijn Sylvia Kuperus en ondergetekende beschikbaar. De contactgegevens van Sylvia en mij vindt u op deze website. Natuurlijk kunt u ook uw contactpersoon of wijkouderling inschakelen. Het gaat dan niet uitsluitend over uw eigen wel en wee, maar ook als u hoort dat er bij anderen binnen en buiten de gemeente iets speelt, kunt u dat doorgeven. In deze vacaturetijd is het van groot belang om elkaar te steunen en naar elkaar om te zien. Ieder gemeentelid kan daaraan zijn of haar bijdrage leveren.

In de kerkenraad zijn verzoeken binnen gekomen om onze kerkgebouwen te verhuren aan andere geloofsgemeenschappen. De Vriendenstichting van de Johanneskerk heeft ons gevraagd om hierover een standpunt in te nemen. De kerkenraad heeft e.e.a. zorgvuldig in overweging genomen, maar heeft besloten dit niet toe te staan. De kerken zijn eigendom van de PGLE en het kan verwarring scheppen als andere geloofsgemeenschappen hun diensten in een van onze kerken houdt. Dit besluit is inmiddels meegedeeld aan de Vriendenstichting en de betreffende kerkgenootschappen.

Als laatste punt spreek ik de hoop en verwachting uit dat u betrokken blijft bij onze gemeente in de komende tijd waarin we op zoek zijn naar een vaste predikant. We vragen u om zoveel mogelijk de kerkdiensten te blijven bezoeken, ook als er eens een onbekende voorgaat. Het spreekwoord onbekend maakt onbemind geldt natuurlijk niet voor onze gastpredikanten. Zij zijn allen met zorg benaderd en gevraagd om ons te helpen in deze vacaturetijd. Laten wij dan aan hen zien dat we blij zijn dat ze bij ons voor willen gaan en laten we open staan voor de manier waarop zij uiting geven aan de woorden uit de Bijbel.

Met  vriendelijke groet,

Betty van Dillen, scriba