Veelgestelde vragen

In deze onwezenlijke tijd van zorg om de gezondheid, is het verplicht afstand houden een van de moeilijkste opgaven. En dat geldt zeker voor onze oudere gemeenteleden die al snel verstoken kunnen raken van de zo gewenste contacten met familie, vrienden en kennissen. Heel veel kan deze dagen niet. Zo kon het gemeenteberaad, dat gepland was voor eind maart, niet doorgaan. Wanneer wel, is onduidelijk. Maar dat neemt niet weg dat er vragen zijn over dat wat er in en om onze kerk allemaal gebeurt. Men wil terecht op de hoogte blijven en bij alles wat er speelt, zo dicht mogelijk betrokken zijn. De digitale kerkdienst op zondag en het kwartier bij het licht op woensdagavond zijn een mooie welkome uitkomst, maar er is meer. Vandaar dat de kerkenraad u allen recent een brief heeft gestuurd waarin vele ontwikkelingen binnen onze kerkgemeenschap aan de orde zijn. Ook het artikel van ds. De Bruijn in Onderweg en via de Nieuwsbrief, was informatief.
De kerkenraad is zich echter bewust dat er nog vele vragen leven. De vragen die de kerkenraad hebben bereikt staan hier. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u deze aan de kerkenraad stellen via vragen@pglaren-eemnes.nl

De Kerkenraad

LAATSTE VIER BERICHTEN