Vrijwilligersmiddag zaterdag 5 oktober

In tegenstelling tot de aankondiging in de Onderweg van juni is de vrijwilligersmiddag NIET op 21 september, maar op zaterdagmiddag 5 oktober.

Alle gemeenteleden die binnen onze gemeente als vrijwilliger actief zijn in en voor onze gemeente, zijn van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Inzet van vrijwilligers blijft onmisbaar en dat is binnen ons kerkenwerk niet anders. De kerkenraad wil daar als blijk van waardering graag extra aandacht aan schenken.

Waar:              De tuin van de pastorie en de kerkzaal van de Ontmoetingskerk

Wanneer:        zaterdag 5 oktober 2019, van 16:00 tot ca. 19:30 uur

Wat:                aangeklede borrel, een leuke verrassing en een maaltijd

Om een indruk te krijgen van de opkomst verzoeken wij u om u aan te melden via een e-mail aan martin.noordzij@mawino.nl.

Indien e-mail niet mogelijk is, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij ondergetekende op nummer 538 47 77.

Graag tot 5 oktober!

Namens de kerkenraad
Martin Noordzij