Samen Godly Play ontdekken

Samen Godly Play ontdekken Wil je je kind iets meegeven van de Bijbelverhalen? Wij bieden Godly Play aan. Een speelse manier om kennis te maken met de verhalen. Godly Play geeft de vrijheid om je eigen verhaal te ontdekken in de verhalen van de Bijbel.We zijn ontzettend blij dat we de kinderen weer in de […]

Profielschets gemeente en predikant

Profielschets gemeente en predikant Voor het beroepingswerk dat binnenkort van start gaat is er een profielschets gemaakt van onze gemeente en de nieuw aan te stellen predikant.Dit profiel is in de kerkenraad van 25 januari besproken en is voor gemeenteleden vanaf nu opvraagbaar bij de scriba. Gemeenteleden kunnen aanvullingen en/ of wijzigingsvoorstellen doorgeven aan de […]

Actie kerkbalans van start

De actie kerkbalans van start gegaan In de dienst van zondag 16 januari heeft de voorzitter van het CvK, Karel Hagen, een kort betoog gehouden m.b.t. de actie die op 17 januari van start is gegaan. Hieronder zijn woorden van die dag. Mijn naam is Karel Hagen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, anders gezegd, […]

Johanneskerk sacraal en multifunctioneel

Johanneskerk sacraal en multifunctioneel In de kerkenraadsvergadering van 23 november is gesproken over de exploitatie van de Johanneskerk. Nu het jubileumjaar voor de Johanneskerk ten einde loopt, bekijkt de Stichting Vrienden van de Johanneskerk500, hoe de kerk meer gebruikt kan worden naast het sacrale karakter dat altijd voorop zal blijven staan. Doel is om ook […]

Van de kerkenraad

Van de kerkenraad Johanneskerk: sacraal en multifunctioneelDe Stichting Vrienden van de Johanneskerk500 heeft zich, nu het gebogen over de vraag hoe de kerk ook na het jubileumjaar in stand kan worden gehouden. De stichting heeft daartoe met de PGLE afspraken gemaakt over wederzijdse inspanningen. Het bestuur van de stichting telt vijf leden: drie vanuit de […]

De lasten samen dragen

De lasten samen dragen Een van de kernthema’s uit de Bijbelse traditie is dat je de lasten van het leven samen draagt. Van Jezus wordt verteld: hij draagt de last van de wereld. Hij ontloopt en ontwijkt die niet. Hij neemt die op zich. Kerk zijn in spoor betekent: Hem daarin navolgen. Je kunt en […]

Uitnodiging voor een gemeenteberaad

Uitnodiging voor een gemeenteberaad in de Ontmoetingskerk Hierbij nodigt de kerkenraad u graag uit voor een gemeenteberaad. Het is fijn dat dit na zo’n lange tijd weer mogelijk is. Op woensdag 17 november om 19.30 uur willen wij met elkaar in gesprek gaan over de tijd na het vertrek van onze predikant ds. De Bruijn. […]

Schrijven voor Amnesty

Schrijfacties Amnesty Mensenrechten voor iedereenAmnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Schrijfacties Amnesty: Schrijfactie VS: stop deportatie Haïtiaanse asielzoekers.Bij de grens tussen de VS en Mexico hebben Haïtiaanse asielzoekers zich gevestigd in kampen nadat hen de toegang is geweigerd tot de VS. Agenten van de Amerikaanse […]

Het stokje overdragen

Het stokje overdragen In de septembervergadering van de kerkenraad ben ik afgetreden als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad. Ruim 12 jaar heb ik dit ambt en deze functie mogen vervullen en gedurende die tijd heb ik samengewerkt met fantastische diakenen, ouderlingen en veel, heel veel vrijwilligers in allerlei functies. In het bijzonder noem […]

Van de kerkenraad

Van de kerkenraad Wij hebben het jubileumweekend achter de rug. Wat een bijzonder mooie dagen zijn dit geweest. Fantastisch! De kinderen op donderdag, de vrijdag met genodigden en de zaterdag en zondag met muziek, open huis, film en ontmoeten. Zondag de afsluiting met ZO! Gospel Choir. Zoals Job het omschreef: “Het dak eraf en de […]