Uit de kerkenraad

 

Op 23 oktober heeft de kerkenraad het concept-beleidsplan besproken, aangevuld en teksten wat duidelijker geformuleerd. Op 11 november vindt hierover een gemeenteberaad plaats. Klik hier om het concept beleidsplan te zien.

Op donderdag 25 oktober is er op het gemeentehuis een sleutelfigurenbijeenkomst in het sociaal domein geweest. Samen met de GGD Gooi & Vechtstreek organiseerde de gemeente Laren deze interactieve bijeenkomst, waarin zij van onze kennis en betrokkenheid bij de gemeente Laren gebruik wil maken.  Alle in dit domein bekende organisaties waren uitgenodigd. Namens onze kerk waren daar Annette Haasnoot, Bea Vosman en Martin Noordzij. De onderwerpen Armoede, Leefstijl, Maatschappelijk & Sportief deelnemen en (Langer) Zelfstandig wonen zijn daar plenair en in groepen behandeld. Met tussendoor een broodmaaltijd is het een interessante en betekenisvolle bijeenkomst geweest. De uitkomst wordt door de gemeente Laren gebruikt om haar beleid op af te stemmen.

Martin Noordzij