Uit de kerkenraad

In de septembervergadering hebben wij ons jaarlijks overleg met de tehuizen gehad. Rita Buijs en Monica Randt tezamen met de ambtsdragers van de tehuizen zijn dan ruim een half uur onze gast. Die tijd gebruiken wij om op de hoogte te worden gebracht van het wel en wee van het pastorale werk in Theodotion en De Stichtse Hof. En wat een verschil met nog maar een paar jaar geleden. Het geestelijke en pastorale werk wordt weer gewaardeerd en krijgt ruimte. Een blijvende vraag naar vrijwilligers is van alle tijden. Ook nu.

Vanuit de commissie Johanneskerk 500, de gebouwencommissie en de gemeente Laren is de urgente wens naar voren gekomen om een Stichting vrienden van de Johanneskerk op te richten. Deze vriendenstichting verbreedt het raakvlak van de Johanneskerk met de gemeente. Het sacrale karakter van de Johanneskerk blijft behouden en centraal staan. Voor de komende viering van 500 jaar zal fondsenwerving een belangrijke activiteit van de stichting zijn. Het streven is om uiterlijk in het jaar 2021 de Johanneskerk, binnen de huidige contouren een betekenisvolle plek te laten innemen in onze gehele gemeente. De kerkenraad heeft ingestemd met de oprichting van deze stichting en zodra de gemeenteraad van Laren ook groen licht geeft, kan de oprichting plaatsvinden.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij nog wat zaken te regelen. Ook daar heeft de kerkenraad de noodzakelijke voorbereidingen kunnen afronden en binnenkort ontvangen alle gemeenteleden een verklaring en nadere informatie over de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

De jaarlijkse verkiezing van bestuursleden heeft weer plaatsgevonden. De functie van assessor is jammer genoeg nog niet vervuld. Scriba Wil van Maarschalkerweerd en voorzitter Martin Noordzij zijn weer voor een jaar herkozen.

Consideraties voor de Classis zijn akkoord bevonden en de voorbereidingen voor de bezinningsavond en de vrijwilligersmiddag zijn afgerond. Hierover later weer meer.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN

Sluit Menu