Predikant
Vacature!
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba (zie onder) of
Sylvia Kuperus (06 20 36 62 75).

Algemeen correspondentieadres
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
postadres: Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Scriba
mw. B. van Dillen
tel. 06 16 35 25 26
E-mail scriba@pglaren-eemnes.nl

Verhuur
inlichtingen en boekingen: Renee Kuperus                 
telefoon 06 53 95 34 58, e-mail verhuur@pglaren-eemnes.nl

College van kerkrentmeesters
Penningmeester: dhr. J.N. Swaan
telefoon: 035 538 91 72
mobiel: 06 40 28 33 40
coswaan@hotmail.com
Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren – Eemnes

Administratie 
dhr. H. Docter
Velthuysenlaan 21, 1251 KK Laren
Tel. 035 531 39 83
E-mail kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Leiding kinderdienst
kinderdienstleiding@pglaren-eemnes.nl

Webmaster
Ruud Ham
webmaster@pglaren-eemnes.nl