Aanspreekpunten in de corona tijd

Voor een gesprek of een vraag waarmee u zit:
Ds. J.G. de Bruijn, 035 887 33 01
(van dinsdag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 9.15 uur)
j.g.debruijn@ziggo.nl
Garbrand Wiersema, 035 524 54 20.
Betty van Dillen, 06 16 35 25 26, bvdillen@ziggo.nl
Martin Noordzij,  06 51 864 660, martin.noordzij@mawino.nl

Met een vraag over de communicatie:
Douwe de Joode, 06 53 121 072, d.dejoode@dejoode.nl

Bij storing in de verbinding met Kerkomroep:
Jan Dirk van Baaren, 06 36 13 65 32, jd.vanbaaren@ziggo.nl

Predikant
ds. J.G. de Bruijn 
Patrijzenhof 190, 3755 EW Eemnes
Telefoon: 035 887 33 01
Telefonisch spreekuur van dinsdag tot en met vrijdag
van 8.45 uur tot 9.15 uur.
E-mail j.g.debruijn@ziggo.nl

Algemeen correspondentieadres
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
postadres: Postbus 463, 1250 AL  Laren NH

Scriba
mw. B. van Dillen
e-mail scriba@pglaren-eemnes.nl

Verhuur
inlichtingen en boekingen: mw. Yvette Sollman                 
telefoon 06 13 39 99 29, e-mail verhuur@pglaren-eemnes.nl

College van kerkrentmeesters
Penningmeester: dhr. J.N. Swaan
telefoon: 035 538 91 72
mobiel: 06 40 28 33 40
coswaan@hotmail.com
Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren – Eemnes

Administratie 

dhr. J.W. Lemckert
Zomertaling 43, 3755 GN  Eemnes, telefoon 035 626 72 52
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Leiding kinderdienst
kinderdienstleiding@pglaren-eemnes.nl

Webmaster
Ruud Ham
webmaster@pglaren-eemnes.nl