Predikant
ds. J.G. de Bruijn 
Kerklaan 39, 1251 JS Laren
Telefoon: 035 887 33 01
Telefonisch spreekuur van dinsdag tot en met vrijdag
van 8.45 uur tot 9.15 uur.
E-mail j.g.debruijn@ziggo.nl

Algemeen correspondentieadres
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
postadres: Postbus 463, 1250 AL  Laren NH

Scriba
mw. W.J. van Maarschalkerweerd-Bakker
telefoon 035 531 36 87, e-mail scriba@pglaren-eemnes.nl

Verhuur
inlichtingen en boekingen: mw. Yvette Sollman                 
telefoon 06 13 39 99 29, e-mail verhuur@pglaren-eemnes.nl

College van kerkrentmeesters
Penningmeester: dhr. J.N. Swaan
telefoon: 035 538 91 72
mobiel: 06 40 28 33 40
coswaan@hotmail.com
Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren – Eemnes

Administratie
dhr. J.W. Lemckert
Zomertaling 43, 3755 GN  Eemnes, telefoon 035 626 72 52
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Leiding kinderdienst
kinderdienstleiding@pglaren-eemnes.nl

Webmaster
Ruud Ham
webmaster@pglaren-eemnes.nl