Wie zijn wij

Onze Protestantse Gemeente Laren – Eemnes ligt op de rand van het Gooi en de Eemnesserpolder. Onze gemeente vindt haar oorsprong in de ‘Samen-Op-Weg’-gemeente. Deze federatie was een samenwerkingsverband van de Hervormde Gemeente te Laren (waartoe ook een aantal hervormden uit Eemnes behoort) en de Gereformeerde Kerk van Laren‑Blaricum‑Eemnes. Omdat de grenzen van de Hervormde (Laren/Eemnes) en Gereformeerde kerkelijke gemeenten niet samenvielen, besloot men tot de overdracht van de Gereformeerde leden in Blaricum aan de Protestantse Gemeente in Blaricum.
De ‘spirituele ruimte’ van onze gemeente wordt gekenmerkt door openheid. De gemeenteleden zijn, evenals de andere bewoners van onze dorpen, zeer divers, ook in de opvatting over en de beleving van hun geloof.
Een te krap bemeten onderdak zou onze gemeenteleden onrecht doen. We zijn blij met de ruimte die mensen elkaar geven en die ze ook voor zichzelf durven nemen. Tegelijk onderkennen wij het gevaar dat vrijheid makkelijk leidt tot vrijblijvendheid. Telkens weer zoeken we het geloofsgesprek binnen en buiten de gemeente. 
Onze gemeente kenmerkt zich verder door een hoog aantal vrijwilligers en heeft dan ook het karakter van een ‘werkgemeente’. De structuur van de organisatie is daar ook op afgestemd.

beleidplan

Klik hier voor het beleidsplan 2023 – 2027