Privacyverklaring Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes gaat bewust en zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
De verwerking van persoonsgegevens door de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de ‘Model Privacyverklaring’.
Deze regeling is opgesteld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nadat een samenwerkingsverband van diverse kerken (waaronder de PKN) overleg heeft gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten en verplichtingen die voor kerkgenootschappen voortvloeien uit de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving.
Voor meer informatie kunt u www.pkn.nl/privacy raadplegen.

Kort gezegd vindt u in deze regeling:
– de persoonsgegevens die de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes verwerkt
– het doel en de welke wettelijke grondslag van de gegevensverwerking
– de bewaartermijn van verwerkte persoonsgegevens
– de rechten die de betrokkene kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
De ‘Model Privacyverklaring’, ingevuld door de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, en het meest actuele privacy beleid kunt u zien door hier te klikken.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen via de scriba: scriba@pglaren-eemnes.nl of via de Functionaris Gegevensbescherming: privacy.pgle@xs4all.nl