CvK

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de gemeente. De primaire taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Voorzitter: C. Th. J. Hagen telefoon : 035 531 09 05 email: karelenjokehagen@gmail.com
Penningmeester: J.N. Swaan telefoon: 035 538 91 72 mobiel: 06 40 28 33 40 coswaan@hotmail.com Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren – Eemnes

Uw giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor alle informatie.

Collectebonnen

Voor de zondagse collectes is gepast geld wel eens een probleem. Dit probleem is makkelijk op te lossen; er zijn namelijk collectebonnen te koop. Heeft u belangstelling? De collectebonnen, 2 x 20 = 40 bonnen x  € 1,00 + €1,00 kosten = € 41,-, zijn te bestellen via rek. NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, onder vermelding van ‘Collectebonnen’.