College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de gemeente. De primaire taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Voorzitter: R. Kuperus, telefoon 06 53 95 34 58 email: r.kuperus@kuperus.nl
Penningmeester: J.N. Swaan telefoon: 035 538 91 72 mobiel: 06 40 28 33 40 coswaan@hotmail.com Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren – Eemnes

Uw giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor alle informatie.

Collectebonnen

Voor de zondagse collectes is gepast geld wel eens een probleem. Dit probleem is makkelijk op te lossen; er zijn namelijk collectebonnen te koop. Heeft u belangstelling? De collectebonnen, 2 x 20 = 40 bonnen x  € 1,00 + € 1,00 kosten = € 41,-, zijn te bestellen via rek. NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, onder vermelding van ‘Collectebonnen’.

Doneren met uw smartphone

Het is ook mogelijk om bij te dragen met de Givt app. Om te geven met Givt heeft u natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.
Klik hier voor alle bijzonderheden.

De financiële verantwoording e.d. vindt u onder ANBI +