Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in vijf wijken: Eemnes-Noord, Eemnes-Zuid, Laren-Oost (omvat tevens de leden in Blaricum en Huizen), Laren-Zuid en Laren-West. Elke wijk wordt geleid door een wijkteam, dat bestaat uit een coördinerend contactpersoon of ouderling en meerdere contactpersonen.

Wijk Eemnes-Noord
Eemnes ten noorden van de Laarderweg
Coördinerend ouderling: Betty van Dillen
Contactpersonen: Martin Briër, Trudy Briër-Ruizendaal, Joke Hagen-van Geest, Jofride Hagens-ter Bruggen, Dinie van ‘t Hul-Reinders, Wil van Maarschalkerweerd-Bakker, Gabriëlle Sluis-Wouterse en Paula Cnossen

Wijk Eemnes-Zuid
Eemnes ten Zuiden van en inclusief de Laarderweg
Coördinerend ouderling: Jan de Waard
Diaconaal medewerker: Bea Vosman
Contactpersonen: Judith den Dunnen, Margaret Haring, Jolanda van Woerden, Gerben Wennink, Rianne Wennink-Legters, Joke Laernoes en Cees van Rijsdam

Wijk Laren-Oost
Laren, ten oosten van de begrenzing door Tafelbergweg Naarderstraat, Brink, Sint Janstraat, Zevenend, Jordaan, Jan Hamdorfflaan
Coördinatie: Loes Gorter,
Diaconaal medewerker: Rieke Swaan-Velthuijsen
Contactpersonen: Dineke Dolleman-van Essen, Ans van Horssen-Medema, Riet van de Koppel en Aya Eggenkamp

Wijk Laren-Zuid
Laren, ten zuiden van de begrenzing door Sint Janstraat, Zijtak, Jordaan, Jan Hamdorfflaan
Coördinerend ouderling: Gré te Brake-Hermans,
Diaconaal medewerker: Rieke Swaan-Velthuijsen
Contactpersonen: Marjo de Jager-Zwollo, Puck Kloos-Kersten, Boudien Kroon-Hofman, Henny Wapstra en Rita Adema

Wijk Laren-West
Laren, ten westen van de begrenzing door Tafelbergweg
Naarderstraat, Brink, Sint Janstraat, Zevenend, Zijtak, Sint Janstraat.
Coördinatie: Clari van Duijn-Hoogendam
Diaconaal medewerker: Rieke Swaan-Velthuijsen
Contactpersonen: Nel Hamelink, David van Eeghen en Clari van Duijn-Hoogendam

Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente is een zaak van alle mensen. Pastoraat kan overal plaatsvinden: in een persoonlijk gesprek, in een groep, in een grotere bijeenkomst.
Het pastorale werk is in een aantal secties georganiseerd. Elke sectie wordt gecoördineerd door een ouderling of een wijkcoördinator. Een groot aantal wijkcontactpersonen onderhoudt het contact met de gemeenteleden.
De centrale coördinatie van het pastorale werk berust bij het Algemeen Pastoraal Beraad.