Kerstcomité

Het Kerstcomité organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor gemeenteleden van 76+ en deze mensen ontvangen in de maand december een attentie.

Kerstviering
In de periode voor kerst organiseert het kerstcomité in de middag een kerstviering in de Ontmoetingskerk. We zetten daar tafels neer die we mooi dekken.  Er wordt gelezen, gezongen en gebeden, de predikant houdt een overweging. In de pauze is er koffie en thee met iets lekkers erbij. Er worden mensen uitgenodigd die musiceren en/of er zijn koorleden die hun medewerking verlenen. Gemeenteleden van 76+ worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. In het kerkblad Onderweg wordt de middag aangekondigd.

Paasviering
De Paasviering vindt op dezelfde wijze plaats als de Kerstviering.  Ook deze viering vindt ’s middags plaats in de Ontmoetingskerk.
De uitnodigingen hiervoor vinden op dezelfde wijze plaats als bij de Kerstviering.

Zomermiddag
In de zomer verzorgen we een ‘zomermiddag’ op een mooie locatie. Nadat we enkele jaren in Groots Kievitsdal een ‘high  tea’ hielden, houden we dat nu in Eemland in Eemnes. De zomermiddag heeft het karakter van ontmoeting en gezelligheid.

De kosten voor deze activiteiten worden betaald door het kerstcomité. Om dit te kunnen betalen stuurt het kerstcomité jaarlijks een brief met de vraag om een financiële bijdrage. Als u ons wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar onderstaand rekeningnummer.
Voorzitter is Betty van Dillen.

Rek. NL72 INGB 0002 1089 59 t.n.v. Kerstcomité v.d. Protestantse Gem. Laren-Eemnes