Mijn naam is Benedikte Lucia Bos
Benedikte betekent ‘de gezegende’ en zo voel ik me ook. Als een zondagskind. Dat ik gezond en gelukkig ben. Dat ik het beroep mag uitoefenen dat het beste bij mij past namelijk dat van predikant. Dat ik mag wonen en werken in Laren-Eemnes, een prachtige omgeving met interessante en inspirerende mensen.

Lucia betekent ‘zij die licht brengt’. Elke zondag probeer ik de oude teksten uit de Bijbel zó te vertalen naar het hier en nu dat ze nog steeds een lichtend voorbeeld voor ons kunnen zijn. Ook buiten de eredienst proberen we als Protestantse Gemeente Laren-Eemnes om mensen te verlichten. Om zorgen te verlichten, of financiële nood. Daarvoor hoeven mensen niet bij de gemeente te horen. Samen zoeken we naar bevrijdende woorden en daden.

Bos. Mijn achternaam. De plek ook waar ik graag ben om te ontspannen, in het bos.
Als mensen me vragen waar mijn ‘wortels’ liggen, aarzel ik. Tot mijn 18e levensjaar ben ik 6 keer verhuisd en heb ik op 2 basisscholen gezeten en 3 middelbare scholen.

Ik ben in 1986 theologie gaan studeren aan de VU. In 1995 ben ik predikant geworden in Oudemirdum (Friesland), na 5 jaar werd ik beroepen in Bilthoven waar ik 18 jaar predikant was, vervolgens ruim 5 jaar in Ouderkerk aan de Amstel en sinds januari ’24 in de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

De werkzaamheden van een predikant bestaan uit 4 pijlers: 1) het pastoraat, 2) de eredienst, 3) vorming en toerusting en 4) bestuur en beleid (vergaderen).

Het pastoraat
Op de kruispunten van je leven kun je de behoefte krijgen om pas op de plaats te maken, je levensverhaal te vertellen en betekenis te geven aan wat je nu overkomt. Kruispunten kunnen zijn: de overgang van studeren naar werken, een huwelijk, een geboorte, het aanvaarden van kinderloosheid, verlies van werk, een scheiding, een jubileum, verlies van gezondheid, het overlijden van een dierbare. Op dit soort zingevings-momenten kun je contact met me opnemen en een afspraak met me maken om te zien of ik iets kan betekenen. Maar ook als je gewoon met me wil kennismaken of iets wilt vragen of zeggen: bel, mail, schrijf me of schiet me aan!

De eredienst
De eredienst zie ik als het kloppende hart van de gemeente. Allereerst omdat daar oud en jong samenkomen om de Schrift te openen, te beluisteren en te overdenken hoe eruit te leven. Het ambt van predikant kent veel boeiende aspecten, maar het vormgeven van de uitleg en verkondiging (in de eredienst) is voor mij één van de mooiste. Het feit dat ik me -bijna- elke week mag verdiepen in die eeuwenoude verhalen, er zelf door geraakt kan worden, het actueel mag maken voor gemeenteleden, het samen met hen ook mag uitdragen: dat is een zegen.
De eredienst is de basis voor gemeenteleden die trouw elke zondag naar de kerk komen, het visitekaartje voor de toevallige bezoeker en de trigger voor hen die zoekende zijn. Daarom besteed ik veel zorg aan de vieringen, qua inhoud en vorm.

Vorming en toerusting
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes leert graag. Daar getuigt het winterwerkprogramma van, voor elk wat wils. Daar lever ik ook mijn bijdrage aan, dit jaar met een presentatie/lezing over de Annunciatie in de kunst. Ik ben meerdere keren per maand bij gespreksgroepen waar ik een thema aandraag voor gesprek en bezinning. Er zijn plannen om een jongerencatechesegroep (middelbare schoolleeftijd) te begeleiden. En ook in de uitleg en verkondiging (‘preek’) hoop ik mensen iets te leren.
Elk jaar neem ikzelf twee weken studieverlof op voor mijn persoonlijke vorming en toerusting. Dit jaar staat voor mij ‘de ezel in de Bijbel’ centraal. Zo is er de sprekende ezelin in het verhaal van Bileam. En natuurlijk de ezel die Jezus naar Jeruzalem draagt voor zijn intocht. En de ezel bij de kribbe?! Die wordt dan weer nìet genoemd in de Bijbel (maar kennen we alleen van kerstkaarten en -liedjes). Kortom: een wereld te verkennen, en dat alles in twee weken!

Vergaderen
Besturen en beleid maken, het hoort er óók bij. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo vervelend. Het is bijzonder dat zóveel vrijwilligers zich in hun vrije uren inzetten voor de kerk. De vergaderingen duren meestal niet langer dan anderhalf, twee uur. En de voorzitters van kerkenraad, taakgroepen en commissies zorgen voor een vlotte vaart door de agenda en -nog belangrijker-: een goede sfeer.

Terug naar het begin: gezegend zijn en licht verspreiden. Dat brengt me bij het lied (lied 415) dat op kruispunten in mìjn leven meegaat. Het werd gezongen bij mijn doop, bij mijn belijdenis en bij de bevestiging tot predikant. En het geldt voor ieder, ook met andere namen:

     Zegen ons Algoede,
     neem ons in uw hoede
     en verhef uw aangezicht
     over ons en geef ons licht.

Mocht je contact willen, dat kan per mail, app, telefoon of brief!

Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren

predikant@pglaren-eemnes.nl

M 06 41 37 30 21 (vrijdag alleen in noodgevallen, is geen werkdag)