2022

Ontmoetingskerk Laren / 24 april 2022 / overdenking van ds K. Touwen, uitgesproken door Cees van Rijsdam

Een geloofsbelijdenis – het doet er niet toe welke – bestaat uit drie delen: een mens wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
dat wordt je dus gevraagd te geloven, te belijden of beter gezegd: dat wordt je gevraagd te bidden, een geloofsbelijdenis bíd je…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 1 mei 2022 / overdenking van ds C. van Dorp

Een paar weken geleden bezocht ik een middelbare school. Ik was daar voor opnames van een tv-programma. Midden in de school hebben we een witte telefooncel neergezet. In de telefooncel hangt een oude telefoon, zo’n één met een echte draaischijf. Je kan de telefooncel binnengaan, de hoorn van de haak nemen en iets delen met iemand die je mist, met iemand die er niet meer is…

Klik hier voor de volledige tekst.

2021

Ontmoetingskerk Laren / 10 januari 2021 / overdenking van ds C. van Dorp

Het was een uur of zeven. De zon was al bijna onder. En ik fietste door de weilanden heen naar huis. Ik was een jaar of 10. (…) Opeens, hoorde ik een auto achter mij naderen. Als vanzelf ging een beetje extra aan de rand van de weg fietsen. Dan kan de auto mij makkelijk inhalen, zo dacht ik. Ik wachtte af….

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 7 maart 2021 / W. Bos

Het is bijna Pesach. Het joodse feest waarbij elk jaar het einde van de joodse slavernij en de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd wordt. De mensen zijn, zoals altijd, in grote getalen naar Jeruzalem toegekomen. Het moet een drukte van belang zijn geweest daar op het tempelplein. Ook Jezus reisde vanuit Kapernaüm op naar het hoger gelegen Jeruzalem. Hij deed wat traditie was in het Oude Testament, want het Paasfeest was dichtbij…

Klik hier voor de volledige tekst.

2020

Ontmoetingskerk Laren / 26 april 2020 / ds G. Landman

Ze hadden die nacht niets gevangen. Maar in de morgen wordt alles anders, net als met Pasen. Jezus staat aan de oever, en vraagt of ze iets te eten hebben. Als Hij nee hoort, zegt Hij: gooi het over een andere boeg. Het overbekende levert niets meer op…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 10 mei 2020 / ds R. v.d. Beld

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet,
Maar éen, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 28 juni 2020 / drs J. Greven

Kun je ooit aan God denken zonder aan jezelf te denken? Heeft dat zin? Heeft het zin aan God te denken zonder aan jezelf te denken? Over God te denken als aan iets of iemand buiten ons. Zoals je aan de maan kunt denken. Of een de zon. Heeft het zin over God denken zonder dat het je iets doet. Zonder dat je er door bewogen wordt…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren /15 november 2020 / prof. dr. M. Brinkman

Het is vandaag de tweede zondag van de voleinding. Het zijn de laatste drie
zondagen van het kerkelijk jaar. De volgende week is de laatste zondag. Op die
zondag, tegenwoordig wel eeuwigheidszondag genoemd, staan we stil bij de dit
kerkelijk jaar overledenen. Wellicht zou je kunnen zeggen dat vandaag, op deze
zondag, de som opgemaakt wordt…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 27 december 2020 / overdenking van gemeenteleden

Kerst is geweest en de vrede in alle toonaarden bezongen. Licht en hoop, voorlopers van de vrede, zijn neergedaald in de vorm van het kind. Vrede moet zijn weg nog vinden, loopt voortdurend stuk op tegenstellingen die onoverbrugbaar lijken. Ook 2000 jaar na de geboorte van het kind. Of juist nu?
De coronapandemie creëerde nieuwe tegenstellingen: tussen economen en virologen, vaxers en antivaxxers, mensen die de regels volgen en ‘anarchisten’ die niets van voorgeschreven maatregelen moeten hebben. Maar ook oude tegenstellingen komen versterkt naar voren, lijkt het wel, bijvoorbeeld die tussen rijk en arm. Het is schrijnend om te zien dat armen zoveel meer lijden onder deze crisis dan rijken…

Klik hier voor de volledige tekst.