Preken de afgelopen maanden

Ontmoetingskerk 21 augustus
ds G. Landman

Vorige week hadden we al ongemakkelijke lezingen, vandaag opnieuw verontrustende verhalen. Eerst horen we over vluchten op paarden en ingehaald worden, dan over maar weinigen die gered worden. En die vreemde heer des huizes, die bij het opstaan niet zoals je zou verwachten de deuren en ramen opendoet, maar als hij is opgestaan de deur juist sluit. En wie dan buiten staan, blijven buiten; hij kent ze niet en wil ze niet kennen. Het lijkt haast of de deuren ’s nachts open hebben gestaan, dat je toen naar binnen had gemoeten, door een smalle deur. Als de dag is aangebroken, dan is het te laat. Wat moeten we hiermee?
Klik hier voor de volledige tekst.

Johanneskerk 31 juli
ds H.C. Dikker Hupkes

Hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg?
Dat is de titel van een boek dat 10 jaar geleden verscheen. Ik las het destijds al eens en onlangs als voorbereiding op deze dienst gedeeltelijk weer. Hoeveel is genoeg?
Ondertitel: Geld en het verlangen naar een goed leven. Het is de vertaling How much is enough?  geschreven door Robert & Edward Skidelsky, vader en zoon, hoogleraren in politieke economie en filosofie in Engeland…
Klik hier voor de volledige tekst.

Johanneskerk 24 juli
ds A. Groeneveld

Bidden is: het op dezelfde plaats in de lucht blijven hangen door snellere vleugelslagen te maken. Zó bidden vleesetende vogels als een buizerd of een valk voor ze naar beneden duiken om hun prooi te pakken. Dit is de eerste betekenis als je op ‘google’ het trefwoord ‘bidden’ opzoekt.
De vraag van de leerlingen aan Jezus ‘leer ons bidden’, is ogenschijnlijk een eenvoudige vraag, maar het is tegelijkertijd geen vanzelfsprekende vraag (meer). Bidden dat doen vogels ?! Wat moet er met een mens gebeuren, wil hij überhaupt deze vraag stellen ‘leer ons bidden’…
Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk 17 juli
gemeenteleden/A. van Kalsbeek

Roodkapje en de Wolf, de haas en de schildpad, de krekel en de mier, u kent de verhalen wel waarin twee dieren of personen tegengestelde karakters hebben of tegenovergestelde waarden uitdrukken: de goede en de slechte, de langzame en de snelle, de vrolijke en de tobber. Ook in de Bijbelverhalen komen we ze tegen, deze duo’s waarin eigenschappen vaak zijn uitvergroot om de boodschap duidelijk te maken…
Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk 10 juli
ds H. van Beelen 

De wetgeleerde in het verhaal van Lucas wil weten waar hij aan toe is. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Vraagt hij.
Wat staat er in de wet geschreven? Is Jezus’ wedervraag. De wetgeleerde antwoordt met het zogenaamde dubbelgebod van de liefde: de Heer u God liefhebben en uw naaste als uzelf. 
Doe dat, en gij zult leven, antwoordt Jezus …
Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk 3 juli
ds J. Greven

En Jacob verliet Beer Sheva
Rebecca en Isaac vinden ieder om een eigen reden dat Jacob weg moet.
Jacob heeft Ezau de zegen van de eerstgeborene ontstolen.
De eerste emoties daarover zijn wat tot rust gekomen. Maar de vrede is nog niet weergekeerd en het is de vraag of de vrede ooit zal weerkeren. Of het ooit weer zal worden als vroeger…
Klik hier voor de volledige tekst.