Preken van ds. J.G. de Bruijn van de afgelopen maanden.

Klik hier voor preken van gastpredikanten en gemeenteleden.

Mei 2022

Ontmoetingskerk Laren / 8 mei / Johannes 10

De leeuw is koning van de dieren, zeggen de bomen in het bos tegen elkaar. Maar wie van ons is koning van de bomen? Laten we iemand kiezen.
Ze vragen de appelboom: Wil jij koning over ons zijn?
Nee, zegt deze. Jullie kennen toch mijn mooie bloesem en de lekkere appels die ik geef. Moet ik daarmee ophouden om als een koning boven jullie te zweven?

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 15 mei / Deuteronomium 6

Wat zijn de grote stenen, de hoofdzaken van jouw leven. Op die vraag zal ieder een eigen antwoord geven.
Misschien zeg je: vriendschap of liefde. Misschien denk je aan kinderen. Misschien aan wat je doet. Misschien denk je aan onvervuld verlangen.
Wat is echt belangrijk voor je? Met die vraag krijgen we allemaal te maken.

Klik hier voor de volledige tekst.

April 2022

Ontmoetingskerk Laren / 3 april / Spreuken 8

In Rotterdam is een grote brug naar hem genoemd. Ook het ziekenhuis in die stad draagt zijn naam: Erasmus.
Hij leefde vijf eeuwen geleden, maar zijn naam is niet vergeten.
Er zijn standbeelden voor hem opgericht…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 10 april / Johannes 12: 12- 19

Straks komen ze binnen met die kleurrijk versierde stokken.
Na de dienst lopen we achter hen aan naar buiten.
Daar staat de ezel klaar. We maken een vrolijke optocht door de buurt.
Een mooie folklore. Een traditie die we enkele jaren geleden begonnen.
En nu weer oppakken…

Klik hier voor de volledige tekst.

Johanneskerk Laren / 10 april / Mattheus Passion J.S.  Bach

De koralen uit de Mattheuspassion laten zien hoe Bach zijn passie oorspronkelijk heeft bedoeld: als muziekstuk voor ons allemaal. Een muziekstuk waarin we ons allemaal kunnen herkennen. En waaraan we allemaal kunnen meedoen.
De Mattheuspassion klonk in een kerkdienst. Met als deelnemers en voorgangers: voorzangers, koorzangers en instrumentalisten, maar niet alleen zij. Ook alle andere aanwezigen in de kerk deden mee. Participeerden in het geheel. Ze zongen samen de koralen mee.
Als hoorbaar en zichtbaar teken: Dit verhaal gaat ons allen aan.

Klik hier voor de volledige tekst.

Johanneskerk Laren / 16 april / Micha 4

Het is bizar, het is wrang dat uitgerekend Russen het geschonken hebben: Het beeld dat voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat.
Het staat op de voorkant van het boekje met de paasdiensten.
Je ziet een smid hard aan het werk om een zwaard te veranderen in een ploegmes. Onder het beeld staan woorden van een visioen van de profeet Micha…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 17 april / Johannes 20

De eerste preek die ik 35 jaar geleden als predikant hield ging over Thomas.
Het was vlak na Pasen. Het verhaal over Thomas stond op het rooster.
Ik preekte over hem.
Thomas is bekend geworden om de twee kanten van zijn innerlijk.
Als medeleerlingen enthousiast vertellen dat ze Jezus hebben gezien, antwoordt Thomas tamelijk nuchter: eerst zien en dan geloven.

Klik hier voor de volledige tekst.

Maart 2022

Ontmoetingskerk Laren / 6 maart / Johannes 12

Wat is er nog heilig voor een president die zijn troepen over de grenzen stuurt en steden aanvalt. Die met zijn geweld mensen angst aanjaagt. Die groten en kleinen traumatiseert. Die zelfs kernwapens in gereedheid brengt en zo ons allen bedreigt.
Wat is er nog heilig voor de patriarch van de Russisch Orthodoxe kerk als hij zijn president niet terugroept. Als hij nalaat te roepen: dit is godgeklaagd!…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 13 maart / Johannes 12

Het is hartverwarmend te zien hoeveel initiatieven ontplooid worden om Oekraïners te helpen. Afgelopen donderdag hoorden we in Eemnes vrachtwagens met ingezamelde goederen luid toeterend vertrekken naar Oekraïne…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 20 maart / Genesis 4 en Lucas 7

Dit is broedermoord!
Het hoofd van de Oekraïens Orthodoxe Kerk, metropoliet Unifriy was volstrekt duidelijk in zijn oordeel.
Op de dag na de Russische inval zei hij: Poetins krijgsmacht herhaalt op Oekraïense bodem de moord van Kain op zijn broer Abel.
Broedermoord! …

Klik hier voor de volledige tekst.

Februari 2022

Ontmoetingskerk Laren / 20 februari / Johannes 11

Een kameleon, zo werd David Bowie, de bekende popzanger genoemd. Hij toonde zich steeds in andere gedaantes. Nu eens als stoere kerel, dan weer als vrouw. Soms belichaamde hij man en vrouw tegelijk.
Ook zijn muziek veranderde vaak. Hij liet telkens weer iets anders horen en zien dan wat mensen verwachtten. Als een kameleon toonde hij steeds een andere kleur…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 6 februari / Lucas 5

Ie moeten niet bange wezen veur hoe de wind soms stiet
Angst is mar veur eben, spiet is veur altied
Wees mar nie benauwd, ie zien ja wel hoe ‘t giet
Angst is mar veur eben, spiet is veur altied

Donkere wolken botsen soms, waor dan bliksem uut ontstiet
Mar laot joe niet beletten deur de kans op groot verdriet
Haol joe mar nie in, stort joe dapper in de stried
Angst is mar veur eben, spiet is veur altied

Dit liedje van de Drentse zanger Daniel Lohues kwam de afgelopen week bij me boven…

Klik hier voor de volledige tekst.

Ontmoetingskerk Laren / 13 februari / Johannes 11

Oude Egyptenaren geloofden in opstanding uit de dood. Vooral hun koningen, de farao’s, geloven dat. Hun land is ingericht als een piramide. De farao staat aan de top, daaronder ondergeschikten. Helemaal onderaan komen de tot slaaf gemaakten, zoals de Hebreeërs.

Klik hier voor de volledige tekst.