U kunt het werk van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) ondersteunen. Zowel een periodieke als eenmalige gift zijn van harte welkom. Onze gemeente ontvangt geen subsidie en werkt grotendeels met (circa 150!) vrijwilligers. We richten ons op alle inwoners in en buiten onze regio met o.a. het jaarlijkse winterprogramma, de maandelijkse gezamenlijke Lekkerkerk-maaltijden, gesprekgroepen, bezoekwerk, koor, het begeleiden van uitvaarten, sociale projecten, voedselbank, wereldwinkel, muziekprojecten, het volgen van onze diensten via Kerkomroep.nl et cetera.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan de PGLE (mits deze giften boven de wettelijke drempel uitkomen) fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hier voor onze ANBI gegevens.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw support!

Bijdragen kan via onderstaande rekeningnummers. 
Het rekeningnummer van onze diaconie is NL47 RABO 0334 9022 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Het rekeningnummer van college van kerkrentmeesters is NL39 RABO 0334 9395 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

U kunt ook anoniem bijdragen met de Givt app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of op Google Play.
Bij uw registratie vult u een aantal persoonlijke gegevens in. Denk hierbij aan uw adres, uw mobiele nummer en uw rekeningnummer. Ook geeft u een machtiging af zodat er geld van uw rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat u makkelijk door dit proces wordt geleid. Uw gift is eenmalig, maar uiteraard mag u vaker doneren.

klik hier voor alle bijzonderheden.