U kunt het werk van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) ondersteunen. Zowel een periodieke als eenmalige gift zijn van harte welkom. Onze gemeente ontvangt geen subsidie en werkt grotendeels met (circa 150!) vrijwilligers. We richten ons op alle inwoners in en buiten onze regio met o.a. het jaarlijkse winterprogramma, de maandelijkse gezamenlijke Lekkerkerk-maaltijden, gesprekgroepen, bezoekwerk, koor, het begeleiden van uitvaarten, sociale projecten, voedselbank, wereldwinkel, muziekprojecten, het beluisteren van onze diensten en andere bijeenkomsten via Kerkomroep et cetera.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan de PGLE (mits deze giften boven de wettelijke drempel uitkomen) fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hier voor alle gegevens.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw support!