Onderweg

Het maandelijkse kerkblad “Onderweg” is een gecombineerde uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en verschijnt 11 keer per jaar.

Hoofdredacteur: Alice van Kalsbeek
kopij: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl

OnderstaandeĀ uitgaven zijn als pdf beschikbaar.

M.i.v. oktober 2019 is voor de meer ervaren gebruikers ook een ‘flipbook’ uitvoering van de meest recente uitgave van Onderweg beschikbaar met o.a. de mogelijkheid van inzoomen en schermvullend te bekijken. Een snelle internetverbinding is een vereiste.