Ons kerkblad “Onderweg” is een gecombineerde uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en verschijnt tien keer per jaar.

Hoofdredacteur: Alice van Kalsbeek

Kopij: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl

Bezorging: Jacqueline Huisman-Wolf en Paula van Hamond-Spiering

OnderstaandeĀ uitgaven zijn als pdf beschikbaar.