Zorg voor ouderen

Ouderenbezoek
Het bezoek aan gemeenteleden, inclusief onze ouderen, gaat via de contactpersonen of ouderlingen van de wijk. Voor de verschillende tehuizen gelden speciale regelingen; inlichtingen hierover kunt u verkrijgen via pastores van de tehuizen en bij de aan de tehuizen verbonden ouderlingen en diakenen.

Ouderenbijeenkomsten
Er worden regelmatig gespreksgroepen voor 75plussers georganiseerd. We komen in een huiskamer bijeen en beginnen en eindigen met koffie en thee. We zijn ongeveer een uur met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt, vaak in relatie tot een Bijbelgedeelte. We ervaren de samenkomsten als zinvol; de opkomst is groot. Gemeenteleden ontvangen hiervoor een uitnodiging, maar iedereen is welkom.

Zie ook kerstcomité