Van de kerkenraad

Van de kerkenraad Op 5 december is er een bijzondere bijeenkomst geweest in Singer. De huidige burgemeester van Laren Nanning Mol en de twee voorgangers, Elbert Roest met zijn echtgenote en Rinske Kruisinga, directie van Singer, Els Blokker, wethouder Ton Stam, Douwe de Joode, Jaap van Duijn, Rineke Ooijkaas en ondergetekende brachten een bezoek aan […]

Interview met Claartje Kruijff op 20 januari

Interview met Claartje Kruijff Winterprogramma PGLE In het Winterprogramma interviewde ds J. de Bruijn afgelopen maand de burgemeesters van Laren Nanning Mol, en Roland van Benthem van Eemnes. Op 20 januari zal psycholoog en theoloog Claartje Kruijff ook door hem worden geïnterviewd. Haar recent verschenen boek ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’, zal in dit […]

Schrijfactie Amnesty

Schrijfacties Amnesty Mensenrechten voor iedereenAmnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Schrijfactie Iran: hartpatiënt heeft dringend zorg nodig.De Oostenrijks/Iraanse consultant Massud Mossaheb (73) zit in Iran een celstraf van 10 jaar uit. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen. Vanwege de verspreiding van COVID-19 in Iraanse gevangenissen loopt zijn […]

De lasten samen dragen

De lasten samen dragen Een van de kernthema’s uit de Bijbelse traditie is dat je de lasten van het leven samen draagt. Van Jezus wordt verteld: hij draagt de last van de wereld.Hij ontloopt en ontwijkt die niet. Hij neemt die op zich.Kerk zijn in zijn spoor betekent: Hem daarin navolgen.Je kunt en je hoeft […]

Van de diaconie

Van de diaconie De begroting voor 2021 is behandeld en goedgekeurd in de diaconie vergadering van 1 december. Hij komt grotendeels overeen met die van 2020. Onze penningmeester is de afgelopen periode heel druk geweest om onze financiële administratie om te zetten naar een indeling die landelijk is voorgeschreven. Doel is om de geldstromen van […]

Johannesbeeld klaar voor expositie in Singer Laren

Johannesbeeld klaar voor expositie in Singer Laren Het Johannesbeeld uit de Johanneskerk, is na een fraaie restauratie, afgelopen maandag binnen gebracht in Singer. Daar zal het deel uit gaan maken van de expositie over de Johanneskerk die volgend jaar 500 jaar bestaat. De expositie in Singer, waar vele schilderijen van de kerk gemaakt door bekende […]

Geslaagde actie van het kerstcomité

Geslaagde actie van het kerstcomité Zaterdagmorgen zijn een twintigtal vrijwilligers namens het kerstcomité op pad gegaan om ruim 170 attenties te verspreiden bij onze gemeenteleden van 76+. Aangezien onze kerstviering dit jaar niet door kan gaan, is er dit jaar naast een plant ook een adventskalender meegegeven. Daarom zijn de planten dit jaar verspreidt voordat […]

Wat kunnen we nog meer doen

Wat kunnen we nog meer doen Enkele weken geleden vroegen we u of we naast de (vele) activiteiten die in de afgelopen periode zijn ontplooid er wellicht nog andere dingen zijn die we kunnen doen. Er zijn enkele reacties binnengekomen die we u niet willen onthouden. Het zijn allemaal activiteiten die u zelf kunt opstarten […]

Van de diaconie

Van de diaconie De open Ontmoetingskerk voorziet duidelijk in een behoefte, zeker nu de regels rond de reguliere diensten weer zijn aangescherpt. Jan Dirk van Baaren zal vanaf woensdag 2 december de coördinatie op zich nemen. Tot en met wanneer de kerk open zal zijn is nog niet bekend. Dat kunt u t.z.t. via onze […]

Van de kerkenraad

Van de kerkenraad In de oktobervergadering is uitgebreid aandacht geschonken aan het reserveringssysteem waar wij plotseling op moesten overschakelen. Van ca 50 bezoekers per dienst werd het maximaal 30 bezoekers per dienst. Hoe kom je tot een zorgvuldige en evenwichtige verdeling van de beperkte capaciteit ten opzichte van de reserveringsverzoeken. Betty van Dillen regelt de […]