Van de kerkenraad

Wij hebben het jubileumweekend achter de rug. Wat een bijzonder mooie dagen zijn dit geweest. Fantastisch!

De kinderen op donderdag, de vrijdag met genodigden en de zaterdag en zondag met muziek, open huis, film en ontmoeten. Zondag de afsluiting met ZO! Gospel Choir. Zoals Job het omschreef: “Het dak eraf en de hemel open….” Karel Hagen die een verdiende kerkelijke onderscheiding opgespeld kreeg na afloop van de eredienst op zondag. Karel heeft bergen werk verzet met als resultaat een bijzonder mooi gerenoveerde Johanneskerk.

De organisatie in handen van Ineke de Joode en de uitvoering met heel veel vrijwilligers was geweldig. Voorbereiding en uitvoering uitmuntend.

De kerkenraad heeft besloten om het advies van de PKN te volgen omtrent de versoepeling van de coronamaatregelen. Niet meer reserveren, geen 1,5 meter maar een gepaste afstand. En in ieder geval tijdens kerkdiensten de mogelijkheid om als je dat wenst wel op 1,5 meter van andere kerkgangers te zitten.

In de kerkenraadsvergadering van 28 september nemen wij afscheid van 7 ambtsdragers en wij zijn blij dat er op 3 oktober weer een nieuwe ouderling (Sylvia Kuperus) en een nieuwe diaken (Heleen van Schaardenburgh) bevestigd worden.

Aftredend zijn Bert Harenberg, Edward van Aardennne, Ruud Ham, Loes Gorter, Ine Sonneveld en Martin Noordzij. Ine is meer dan 40 jaar(!) ambtsdrager/vrijwilliger geweest in de Stichtse Hof. Dan mag je ook wel een keer wat rustiger aandoen. Bert is meer dan 16 jaar diaken geweest en de anderen zijn ruim 12 jaar in functie geweest. De kerkenraad is hen heel dankbaar voor hun inzet en grote bijdrage aan het kerkenwerk. In dezelfde vergadering ontvangen wij vertegenwoordigers van de tehuizen Stichtse Hof en Theodotion. Hierover leest u meer in de volgende Onderweg.

Martin Noordzij