De actie kerkbalans van start gegaan

In de dienst van zondag 16 januari heeft de voorzitter van het CvK, Karel Hagen, een kort betoog gehouden m.b.t. de actie die op 17 januari van start is gegaan. Hieronder zijn woorden van die dag.

Mijn naam is Karel Hagen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, anders gezegd, de commissie die gaat over “ de centjes “ en het gebouwenbeheer.
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en een van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar staat alweer in de startblokken.
De voorbereidingen zijn alweer achter de rug en daarvoor wil ik de daarbij betrokken gemeenteleden hartelijk bedanken. Het mag wel weer eens gezegd.
Deze voorbereiding vraagt veel tijd en bovenal zorgvuldigheid.
Allereerst is het heel mooi om te constateren dat uw bijdrage vorig jaar met zo rond de 3 %  is gestegen en ook de eindejaarscollecte een beduidend hogere opbrengst kende.
Daarvoor onze hartelijke dank en tevens onze complimenten voor het feit dat,  in deze periode van allerlei beperkingen, wij toch met elkaar inzien hoe belangrijk en waardevol het is om te investeren in de Kerk van Morgen. (Dit jaar ook weer de slogan van de Actie Kerkbalans).
Er was gelukkig een periode dat wij weer kerkdiensten konden bezoeken. Door nieuwe apparatuur in de Johanneskerk is het nu mogelijk de diensten ook vanuit die kerk online te volgen. In het najaar waren we weer in de gelegenheid om enkele avonden te organiseren in het kader van het Winterprogramma en onze predikant verzorgde met enige regelmaat weer de kwartiertjes bij het licht.
We doen wat we kunnen en laten  wat , helaas, niet mag. Er wordt door heel veel mensen hard gewerkt om met elkaar verbonden te blijven.
Dit alles gaat niet vanzelf. Daarvoor is en blijft de professionele inzet van onze predikant en een organisatie met veel vrijwilligers nodig. Het spreekt voor zich dat wij, ook onder de huidige omstandigheden, de zorg blijven houden voor onze koster, organisten, inventaris en gebouwen. Helaas hebben wij ook in deze periode te maken met alsmaar stijgende energiekosten.
Ondanks uw mooie bijdrage van het afgelopen jaar vertoont onze jaarlijkse exploitatie toch nog een tekort. Het zou mooi zijn als wij het jaarlijkse tekort middels een verhoogde bijdrage zouden weten terug te dringen.
Gevoed door uw stijgende bijdrage van vorig jaar durf ik ook voor dit jaar weer een beroep op u te doen.
Vanaf maandag 17 januari, morgen dus, gaan er weer ruim 40 gemeenteleden op pad. In 2 weken tijd wordt er op een kleine 500 adressen de enveloppe voor de Actie Kerkbalans 2022, indien mogelijk, persoonlijk afgegeven en als het enigszins kan ook weer opgehaald.
Mocht u vandaag en/of in het verleden als belangstellende naar onze kerkdiensten hebben gekeken en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes een warm hart toedragen, ook al bent u geen lid, ook uw  vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN