Uitnodiging voor een gemeenteberaad in de Ontmoetingskerk

Hierbij nodigt de kerkenraad u graag uit voor een gemeenteberaad. Het is fijn dat dit na zo’n lange tijd weer mogelijk is. Op woensdag 17 november om 19.30 uur willen wij met elkaar in gesprek gaan over de tijd na het vertrek van onze predikant ds. De Bruijn. Ook zal het werk van de commissie gebouwen en wat we daar verder mee willen ter sprake komen. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs en zien u graag de 17e.

Voor oudere gemeenteleden is autodienst beschikbaar, aan te vragen bij de scriba via
scriba@pglaren-eemnes.nl of via M 06 16 35 25 26. Het gemeenteberaad duurt tot 21.00 uur en na afloop is er gelegenheid om met elkaar een glas te drinken.

Bij de ingang zal om een QR-code of bewijs van vaccinatie worden gevraagd.