Van de kerkenraad

Johanneskerk: sacraal en multifunctioneel
De Stichting Vrienden van de Johanneskerk500 heeft zich, nu het gebogen over de vraag hoe de kerk ook na het jubileumjaar in stand kan worden gehouden. De stichting heeft daartoe met de PGLE afspraken gemaakt over wederzijdse inspanningen. Het bestuur van de stichting telt vijf leden: drie vanuit de PGLE en twee vanuit de gemeente Laren.

Het bestuur zal voor de exploitatie iemand aantrekken die verstand heeft van het organiseren van evenementen als concerten, lezingen, presentaties, exposities, diners etc. Daardoor kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. De Vriendenstichting zal evenals de afgelopen twee jaar niet alleen fondsen proberen te werven om de kerk in stand te houden, maar ook om extra verbeteringen te kunnen realiseren. Extra’s waren bijvoorbeeld de restauratie van de predikantsborden en het Johannesbeeld.

De kerkenraad en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk500 hebben op 1 december het convenant ondertekend waarin bovengenoemde afspraken zijn vastgelegd.