De lasten samen dragen

Een van de kernthema’s uit de Bijbelse traditie is dat je de lasten van het leven samen draagt. Van Jezus wordt verteld: hij draagt de last van de wereld. Hij ontloopt en ontwijkt die niet. Hij neemt die op zich. Kerk zijn in spoor betekent: Hem daarin navolgen. Je kunt en je hoeft Jezus zelf niet te zijn. Je mag door zijn leven wel herinnerd worden aan wat je taak en je opdracht kan zijn in dit bestaan. 

De Corona- maatregelen die de regering heeft afgekondigd treffen het hele land. Theaters, restaurants, bedrijven, scholen, alles en iedereen heeft te maken met beperkingen. Als Protestantse Gemeente Laren- Eemnes willen we geen uitzonderingspositie innemen. Wij willen de lasten die iedereen moeten dragen niet ontlopen. We willen die zoveel mogelijk samen dragen. Vorig jaar hebben we om die reden besloten een tijdlang de diensten zonder kerkgangers te houden. Nu kiezen we er voor om aan u te vragen om met ingang van zondag 14 november, bij binnenkomst in de kerk een QR-code of een bewijs van vaccinatie of een recente test te laten zien.
We vragen u ook om uw jas op de stoel naast u in de kerk te leggen, om zo drukte in de garderobe te vermijden.
Voorlopig zal er na de diensten geen koffie worden geschonken.
We kennen ook bij ons zelf de gemengde gevoelens bij het tonen van de QR- code. Wat bij ons meespeelt is dat we in een samenleving samen de lasten moeten dragen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Wat bij ons de doorslag geeft is de zorg voor elkaar en daarbij zeker de zorg voor wie een kwetsbare gezondheid heeft.

Wie vragen of opmerkingen heeft kan terecht bij de kerkenraad.
U kunt zich richten tot Betty van Dillen, de scriba of tot Job de Bruijn.