Johanneskerk sacraal en multifunctioneel

In de kerkenraadsvergadering van 23 november is gesproken over de exploitatie van de Johanneskerk. Nu het jubileumjaar voor de Johanneskerk ten einde loopt, bekijkt de Stichting Vrienden van de Johanneskerk500, hoe de kerk meer gebruikt kan worden naast het sacrale karakter dat altijd voorop zal blijven staan. Doel is om ook de komende jaren dit unieke cultureel erfgoed in goede stand te houden. De organisatie van concerten, lezingen, presentaties, exposities, diners en meer, leveren daartoe extra inkomsten. De Vrienden-stichting heeft met de PGLE een overeenkomst opgesteld, waarin afspraken staan over de wederzijdse inspanningen om het doel te realiseren. Het bestuur van de stichting telt vijf leden; drie vanuit de PGLE en twee vanuit de gemeente Laren. Het bestuur zal de exploitatie verzorgen of laten verzorgen door een persoon die verstand heeft van het organiseren van evenementen en meer. Het schip van de Johanneskerk is eigendom van de PGLE en de toren is van de gemeente Laren.

De Vriendenstichting zal evenals de afgelopen twee jaar, fondsen proberen te verwerven niet alleen om de kerk in stand te houden, maar ook om verbeteringen, noem het extra’s, te kunnen realiseren. Extra’s waren bijvoorbeeld de restauratie van de predikantsborden en het Johannesbeeld. De kerkenraad en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk500, zijn akkoord gegaan met de overeenkomst, het convenant. Dat is op 1 december door beide partijen ondertekend.  

Betty van Dillen, scriba