Nashville, God of Baal

Bij de presentatie van de Nashvilleverklaring hoorde je opstellers en ondertekenaars zeggen: Dit is wat de Bijbel zegt en verordent. Wij hebben met onze verklaring God aan onze kant.
Ik waag dat te betwijfelen.
De verklaring legt de nadruk op de geaardheid van een mens en noemt het heterosexuele huwelijk heilig. Alleen dat huwelijk is de door God gewilde bedding waarin kinderen geboren kunnen worden. Als je anders geaard bent is een huwelijk niet voor je weggelegd.
Nog een stap verder: die andere geaardheid behoort volgens de verklaring van Nashville niet tot de goedheid van Gods schepping.

Die focus op de geaardheid heeft naar mijn overtuiging niet te maken met de God van de Bijbel. Wel met een andere god die in Bijbelverhalen voorkomt.
Baal wordt deze genoemd, god van vruchtbaarheid, van kracht en van potentie.
God van wie de geaardheid heeft om kinderen te verwekken en om zo vruchtbaar te zijn.
Fel verzetten Bijbelse profeten zich tegen deze god, die ze stelselmatig afgod noemen.
Dat verzet is ingegeven door de overtuiging dat het bij de God van Israël boven alles om jouw levenswandel gaat.
Neem je die Naam met een hoofdletter in de mond, heb het dan over de oproep aan ieder mens om, welke geaardheid je ook hebt, naar het goede te zoeken en naar vrede te streven. Noem je die Naam, heb het dan over de bevestigende belofte, dat het goed is dat je er bent en dat je gewild en gekend bent.
Koppel die Naam aan de belofte dat je als mens niet alleen zult gaan, welke geaard je ook hebt. Verbind die Naam met het beschermen van het kwetsbare en het zoeken en oprichten van wie zich onvruchtbaar of verloren voelt.

De Nashville verklaring heeft misschien Baal aan zijn kant.
Ik waag het niet te betwijfelen dat God met heel iets anders te maken heeft.   

Job de Bruijn,
predikant van de Protestantse Gemeente Laren- Eemnes